Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:
1. Asmens duomenys, Duomenys – bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
2. Parduotuvės – UAB „Intervilža“ parduotuvės, esančios adresais: Savanorių pr. 151, Vilnius.
3. Elektroninė parduotuvė – UAB „Intervilža“ elektroninė parduotuvė www.inowood.lt
4. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
5. Intervilža – UAB „INTERVILŽA“, juridinio asmens kodas 110342843, PVM mokėtojo kodas LT103428413, registracijos / korespondencijos adresas Savanorių pr.151, LT-03150 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“.
6. InoWood – Intervilža naudojamas medžio-plastiko kompozito gaminių prekės ženklas.
7. InoWood paskyros – tai InoWood paskyros Facebook, LinkedIn ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie InoWood produktus bei dalinimąsi Vartotojų paviešintu turiniu.
8. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
9. Paslaugos – visos InoWood Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Parduotuvėse Vartotojui teikiamos paslaugos.
10. Privatumo politika – ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine, Elektronine parduotuve ir/ar teikiant Paslaugas Parduotuvėse.
11. Slapukai – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Svetainės administratorius galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.
12. Svetainė – Inowood interneto svetainė, kurios adresas www.inowood.lt
13. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės.
15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
16. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris apsilankė InoWood Svetainėje, naudojosi Elektroninės parduotuvės, Parduotuvės paslaugomis ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
17. Privatumo politika reglamentuoja Vartotojo pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.
18. Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.
19. Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti Svetainėje.
20. Duomenų valdytojas pagal šią Privatumo politiką yra Intervilža.
21. Vartotojas nurodydamas Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Parduotuvėje savo asmens duomenis, sutinka, kad Intervilža juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
22. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Vartotojas negalės naudotis Paslaugomis. Registruodamasis Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje Vartotojas patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.
23. Intervilža neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Vartotojo duomenis.

III. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
24. Intervilža gerbia kiekvieno Vartotojo teisę į privatumą. Intervilža imasi visų jai prieinamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Vartotojo asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Intervilža politikos reikalavimus
25. Intervilža renka ir tvarko Vartotojo asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
25.1. Vartotojas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis naudojimosi Svetaine, Elektroninės parduotuvės taisyklių (prekių pirkimo – pardavimo taisyklių) ir Privatumo politikos;
25.2 Intervilža teisėtais interesais;
25.3. Sudaroma arba vykdoma sutartimi, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
25.4. Teisinės prievolės vykdymu.
25.5. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Vartotojo asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
26. Intervilža tvarko šiuos Vartotojų duomenis:

Duomenų rinkimo būdas Duomenys Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo terminas
Paskyros registracija Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu registruojasi įmonės vardu). Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Intervilža gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Paskyros administravimas Registravimosi interneto svetainėje www.inowood.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija) Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Intervilža gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių
Pirkimas elektroninėje parduotuvėje Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo vietos adresas, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), parašas (kai prekės pristatomos nurodytu adresu, pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis 10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos
Prekių ir paslaugų įsigijimas Intervilža Parduotuvėse Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), parašas, pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija Vartotojo pateiktas užsakymas prekių ir paslaugų įsigijimui (komercinis pasiūlymas) ir Intervilža teisinės pareigos parduoti prekes ir suteikti paslaugas 10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos
Statistika, rinkos ir Vartotojų elgesio tyrimas Vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą, peržiūrėtas prekes) Intervilža teisėtas interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti savo veiklą ir reaguoti į rinkos pokyčius 5 metai
Vartotojų užklausų, prašymų, atsiliepimų skundų administravimas Vartotojo įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas (jeigu prekės buvo pristatomos Vartotojo nurodytu adresu). Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės, data, vieta, Vartotojo prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija;
Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.
Intervilža teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas bei teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, siekiant gerinti veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę. 12 mėnesių

 

IV. SLAPUKAI
27. InoWood lankytojo, kaip buvusio Elektroninės parduotuvės naudotojo atpažinimui, informacijos apie prekes, įdėtas į Vartotojo prekių krepšelį, išsaugojimui, Elektroninės parduotuvės lankomumo statistikos rinkimui Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. “cookies”).
28. Vartotojas gali nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje) arba atšaukti savo sutikimą, pakeisdamas interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti jam neprieinamos.
29. Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – Žr. Slapukų politikoje.

V. DUOMENŲ RINKIMAS
30. Intervilža gauna tik Vartotojo tiesiogiai pateiktus duomenis: pildant paskyros anketinius duomenis, perkant prekes Elektroninėje parduotuvėje, Parduotuvėje, pateikiant užklausas.

VI. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
31. Intervilža gali perduoti Vartotojo asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, tokiais asmenimis gali būti krovinių pristatymo paslaugų tiekėjai, paslaugų subtiekėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan.
32. Intervilža duomenų tvarkytojui pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Vartotojo asmens duomenis tik pagal Intervilža nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Intervilža sutikimo. Jie privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
33. Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, Intervilža perduoda Vartotojo užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Vartotojo užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.
34. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
35. Jeigu Intervilža naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Vartotojas naudojasi interneto svetainėje pateikta informacija, Vartotojo nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

VII. VARTOTOJO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS
36. Vartotojas turi teisę:
36.1. susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis: gauti patvirtinimą, ar Intervilža tvarko jo asmens duomenis, susipažinti su tvarkomais duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinį, automatizuotų sprendimų priėmimą;
36.2. reikalauti ištaisysi, pakeisti, patikslinti informaciją, jeigu pasikeitė Vartotojo registracijoje pateikti duomenys arba jeigu Vartotojas mano, kad Intervilža tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga;
36.3. bet kada atšaukti savo sutikimą ir Vartotojo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais, tai gali reikšti, kad Intervilža negalės suteikti galimybės toliau naudotis jos Paslaugomis;
36.4. reikalauti, kad Intervilža nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Vartotoju susijusius asmens duomenis, jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
36.4.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
36.4.2. Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
36.4.3. Vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;
36.4.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
36.4.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.
36.5. reikalauti, kad Intervilža apribotų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
36.5.1. Vartotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Intervilža gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
36.5.2 asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
36.5.3. Intervilža nebereikia asmens duomenų šių Taisyklių 26 punkte nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
36.6. prašyti perkelti duomenis, tvarkomus pagal Vartotojo sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, duomenų valdytojui. Tokiu atveju, Vartotojo pageidaujamus perkelti duomenis, Intervilža jam pateiks įprastai jos sistemomis naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
36.7. pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai užpildant ir pateikiant nustatytos formos skundą.

IX. PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
37. Gavusi Vartotojo prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Vartotojo teises, Intervilža privalės nustatyti Vartotojo tapatybę. Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises, turi pateikti rašytinį prašymą (užpildęs užklausos formą svetainėje, pateikdamas prašymą šios Politikos X skyriuje 40 punkte nurodytu adresu asmeniškai ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant saugiu elektroniniu parašu)).
38. Intervilža įsipareigoja, gavusi Vartotojo prašymą dėl bet kurios jo kaip duomenų subjekto teisės įgyvendinimo ir Vartotojui sėkmingai atlikus šių Taisyklių 37 punkte nurodytą patikrinimo procedūrą, nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Vartotojo prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Vartotojui informaciją apie veiksmus, kurių Intervilža ėmėsi pagal Vartotojo pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Intervilža turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar vienam mėnesiui, informuodama apie tai Vartotoją iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
39. Vartotojui pateikus prašymą elektroninėmis priemonėmis, Intervilža atsakymą pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Vartotojas prašys pateikti atsakymą kitokiu būdu.

X. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
40. Visais duomenų tvarkymo klausimais susisiekti galite šiais būdais:

elektroniniu paštu dap@intervilza.lt
skambindami telefonu +370 683 51568
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
el. pašto adresas dap@intervilza.lt
pašto korespondencijos adresas:
UAB „Intervilža“Duomenų apsaugos pareigūnui
Savanorių pr.151, LT-03150 Vilnius

XI. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
41. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina. Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro įsakymu patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklę (toliau – Rodyklė) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
42. Asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje, yra saugomi šių šioje Politikoje nurodytais terminais.
43. Kiti asmens duomenys, kurių saugojimo terminas nėra numatytas Rodyklėje arba šioje Politikoje – ne ilgiau nei tai yra būtina šioje Politikoje nurodytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
44. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Vartotojo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
– būtina, kad Intervilža galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
– Vartotojo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

XII. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
45. Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 21 d. Pakeitus šią Politiką, jos atnaujinta versija bus paskelbta svetainėje www.inowood.lt